Domovská stránka » Informácie pre uchádzačov

 
 

Informácie pre uchádzačov

 
 

Informácie pre uchádzačov štúdia v šk. roku 2015/2016

Teologická fakulta Trnavskej univerzity oznamuje, že v školskom roku 2015/2016 v štruktúre foriem celoživotného vzdelávania otvára: PDF

 

Informácie pre uchádzačov štúdia 1. ročníka v maďarskom jazyku

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v spolupráci s Univerzitou Sapientia v Budapešti oznamuje, že v školskom roku 2015/2016 v štruktúre foriem celoživotného vzdelávania otvára prvý ročník pre seniorov – Univerzita tretieho veku – v maďarskom jazyku. Prednášky profesorov teológie z Budapešti budú v sobotu v týchto termínoch: 24.10.2015 21.11.2015 20.02.2016 12.03.2016 […]

 

Informácie pre uchádzačov štúdia na UTV – 1. až 3. ročník

Podmienkou prijatia je vek nad 40 rokov a maturita Štúdium trvá 3 roky Každý akademický rok sa delí na zimný a letný semester V každom semestri prebieha desať prednášok, každá trvá cca 1,5 hodiny. Po každom semestri píše poslucháč seminárnu prácu na tému, ktorá ho najviac zaujala Za každú seminárnu […]