Domovská stránka » Informácie pre uchádzačov » Informácie pre uchádzačov štúdia 1. ročníka v maďarskom jazyku

 
 

Informácie pre uchádzačov štúdia 1. ročníka v maďarskom jazyku

 
 

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v spolupráci s Univerzitou Sapientia v Budapešti oznamuje, že v školskom roku 2015/2016 v štruktúre foriem celoživotného vzdelávania otvára prvý ročník pre seniorov – Univerzita tretieho veku – v maďarskom jazyku. Prednášky profesorov teológie z Budapešti budú v sobotu v týchto termínoch:

  • 24.10.2015
  • 21.11.2015
  • 20.02.2016
  • 12.03.2016
  • 23.04.2016
  • 21.05.2016

Podmienkou prijatia je vek nad 40 rokov a maturita.
Poplatok za akademický rok činí 40€.
Študijný program pre poslucháčov UTV v maďarskom jazyku sa organizuje s podporou Mons. Jozefa Haľka, bratislavského pomocného biskupa a Róberta Kissa, vikára Trnavskej arcidiecézy.

Brožúra: PDF

Kontakt:
Tomáš Molnár
tamaskaplan@gmail.com
+421 911 912 410

Termín zaslania prihlášok je do 22. októbra 2015 na adresu:
Teologická fakulta TU
Kostolná 1, P. O .Box 173
814 99 Bratislava

Počet zobrazení: 655
 

Žiadne komentáre