Domovská stránka » Informácie pre uchádzačov » Informácie pre uchádzačov štúdia na UTV – 1. až 3. ročník

 

Informácie pre uchádzačov štúdia na UTV – 1. až 3. ročník

 
 • Podmienkou prijatia je vek nad 40 rokov a maturita
 • Štúdium trvá 3 roky
 • Každý akademický rok sa delí na zimný a letný semester
 • V každom semestri prebieha desať prednášok, každá trvá cca 1,5 hodiny.
 • Po každom semestri píše poslucháč seminárnu prácu na tému, ktorá ho najviac zaujala
 • Za každú seminárnu prácu zapíše prednášajúci do indexu poslucháča zápočet
 • Po absolvovaní troch ročníkov je slávnostná promócia, kde dekan fakulty odovzdá absolventovi certifikát, ktorý však neoprávňuje k pedagogickej činnosti. Štúdium je výlučne pre vlastnú potrebu poslucháča.
 • Poplatok za každý akademický rok činí 45,- € na akademický rok. Číslo účtu aj ostatné pokyny sa uchádzač dozvie  v pozvánke na zápis a prvú prednášku. Potvrdenie o zaplatení treba priniesť na zápis.
 • Pre prvákov sú prednášky v stredu od 15.00 do 16.30 hod.
 • Pre druhákov sa prednášky konajú v stredu od 15.00 do 16.30 hod.
 • Pre tretiakov sú prednášky vo štvrtok od 15.00 do 16.30 hod.
 • stiahni (.DOC)

 

Kontakt:
Ing. Miroslava Fabianová, oddelenie pre vedu a výskum TF TU
priama linka 02/52 77 54 31, e-mail: miroslava.fabianova@truni.sk

Počet zobrazení: 2 121
 

Žiadne komentáre