Študujte v každom veku

 

Nová emailová adresa pre seminárne práce

Vypracované seminárne práce môžete posielať na adresu: utv.tftu@gmail.com. Prosím, nezabudnite uvádzať v práci meno, ročník alebo špecializáciu, ktorú absolvujete. Miroslava Fabiánová

 
Informácie o štúdiu

Ing. Miroslava Fabianová
oddelenie pre vedu a výskum TF TU
priama linka: 02/52 77 54 31

Spoluorganizátori projektuPartneri projektuVážení poslucháči on-line štúdia UTV,
ako ste si už stihli všimnúť, stránka UTV prešla od svojho založenia mnohými zmenami. Sú dôsledkom hľadania tej najoptimálnejšej verzie, ktorá by vám sprístupnila prednášky a zároveň uľahčila prácu s počítačom.

V akademickom roku 2016/2017 sme sa rozhodli, že vám po registrácii sprístupníme všetky prednášky, aby sme sa vyvarovali chýb a omylov z minulosti.

Pre tých poslucháčov, ktorí sú zaregistrovaní pre online štúdium v základnom kurze troch ročníkov a na konci každého semestra absolvovali test, ponúkame novinku. Po každom semestri, keď si vypočujete všetkých desať prednášok, vyberiete si tému, ktorá vás najviac zaujala a napíšete semestrálnu prácu. Práca by mala byť v rozsahu maximálne tri normostrany, pričom jedna normostrana je 1800 znakov. To znamená, práca v rozsahu max. 2-3 strán typom písma Time New Roman 12 a riadkovaním 1. Prácu pošlete mailom na adresu, ktorú vám do konca zimného semestra napíšeme na stránku a po jej prezretí pedagógom sa vám aj s jeho hodnotením vráti naspäť. Po absolvovaní troch ročníkov základného kurzu dostanete od nás certifikát a môžete pokračovať v štúdiu špecializácií.

Aj v jednotlivých špecializáciách sa budú písať semestrálne práce. Špecializácie, ktoré sú dvojsemestrálne, si budú vyžadovať prácu za každý semester, na špecializácie, ktoré majú menší počet prednášok ako 10 na semester, bude stačiť jedna práca.

Čo sa týka registrácie od nového akademického roka 2017/2018, aj tam nastanú zmeny. Prvou zmenou je skutočnosť, že po každom absolvovanom ročníku základného kurzu sa budete musieť nanovo zaregistrovať na stránke. Po zaregistrovaní, až po zaplatení príslušného poplatku za ročník, sa dostanete ku svojim prednáškam.

Veríme, že tieto zmeny prispejú k sprehľadneniu stránky UTV, k ľahšiemu prístupu k prednáškam, aj k informáciám. O iných zmenách, ako aj o nových podujatiach organizovaných Teologickou fakultou vás budeme informovať prostredníctvom stránky UTV. Odporúčame preto, aby ste priebežne našu stránku navštevovali.

Ďakujeme vám za trpezlivosť a želáme, aby vám sledovanie prednášok prinieslo bohaté duchovné a intelektuálne ovocie.

Štúdium Svätého Písma a systematickej teológie na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Na pôde fakulty alebo z pohodlia domova cez online štúdium.

 

Moja mama mala vždy rada umenie. Teraz má konečne čas. UTV nadstavbu o kresťanskom umení som jej dala ako darček.
(Dcéra: Karin M.)


Nemám čas cestovať do Bratislavy. Konečne vzdelávanie, ktoré si viem zariadiť. Videokurzy si spustím na webe, keď som voľný a keď zaspia deti. Skvelé.
(Stredoslovák: Tomáš P.)


Keď sme boli mladí, chodili sme spolu tancovať. Aj teraz chceme niekam chodiť spolu. Rozhodli sme sa študovať Sväté Písmo na UTV.
(Manželia: Mária a Jakub K.)

 

 

Otvorenie akademického roku