Študovať je možné v každom veku

 

Do pozornosti nové špecializácie v letnom semestri 2018

Pre tých, ktorých zaujímajú liturgické témy, sme pripravili novú špecializáciu s názvom Posvätná liturgia byzantského obradu. Ďalšou novinkou je Úvod do kresťanskej filozofie. Viac informácií je možné nájsť na linku v sekcii Rozvrch prezenčného štúdia / Špecializácie Špecializácia Kresťanstvo a umenie sa v letnom semestri 2017/2018 pre nedostatok záujemcov neotvára.

 
Vzdelávať sa na Univerzite tretieho veku na Teologickej fakulte je možné viacerými spôsobmi.

Prvou možnosťou je prihlásiť sa na prezenčné štúdium a po zaplatení poplatku 45 Eur za akademický rok pravidelne navštevovať prednášky. Študenti tak môžu diskutovať s prednášajúcimi na fakulte v stanovených termínoch vyučovania. Každý kurz študent absolvuje napísaním práce na vybranú tému a pedagóg ju vyhodnotí. Po úspešnom trojročnom štúdiu fakulta organizuje pre absolventov promócie.

Druhou možnosťou je prihlásiť sa na online štúdium a po zaplatení poplatku 35 Eur študovať pomocou vytvorených online prednášok. Tento spôsob je určený hlavne pre záujemcov, ktorí nemajú možnosť cestovať pravidelne do Bratislavy kvôli vzdialenosti, alebo zdravotným problémom. Pre absolvovanie kurzov je potrebné taktiež vypracovať prácu a poslať ju na vyhodnotenie. Po úspešnom absolvovaní trojročného štúdia bude študentovi poštou zaslaný certifikát o absolvovaní štúdia.

Treťou možnosťou štúdia je využitie nahraných videí na tejto stránke k osobnému rastu a rozhľadu. Prednášky pre voľné prezeranie ponúkame bezplatne, aj bez prihlášky. Záujemca o túto možnosť ale nedokáže využiť osobný (ako pri prvej možnosti) alebo písomný (ako pri druhej možnosti) kontakt s pedagógmi a nedostáva potvrdenie o absolvovaní kurzov.

Prihlásení študenti na prezenčné štúdium (prvá možnosť) a na online štúdium (druhá možnosť) si vyberajú tému, ktorá ich najviac zaujala a napíšu semestrálnu prácu. Po absolvovaní troch ročníkov základného kurzu dostanú od nás certifikát a v prípade ďalšieho záujmu môžu pokračovať v štúdiu špecializácií. V sekcii “Videá pre online štúdium” je možné vybrať si špecializáciu, ktorá sa dá študovať iba online. Pre prezenčné štúdium špecializácií je potrebné sledovať ponuku aktuálneho akademického roku. Aj v jednotlivých špecializáciách sa píšu semestrálne práce.

 

Moja mama mala vždy rada umenie. Teraz má konečne čas. UTV nadstavbu o kresťanskom umení som jej dala ako darček.
(Dcéra: Karin M.)


Nemám čas cestovať do Bratislavy. Konečne vzdelávanie, ktoré si viem zariadiť. Videokurzy si spustím na webe, keď som voľný a keď zaspia deti. Skvelé.
(Stredoslovák: Tomáš P.)


Keď sme boli mladí, chodili sme spolu tancovať. Aj teraz chceme niekam chodiť spolu. Rozhodli sme sa študovať Sväté Písmo na UTV.
(Manželia: Mária a Jakub K.)