Špecializácie

 

Otvárame Univerzitu tretieho veku v novom akademickom roku 2020/2021

Ponúkame tieto trojročné základné vzdelávacie programy: 1) Božie slovo – vierouka 2) Liturgia a sviatosti – Aktuálny problém teológie 3) Cirkevné dejiny a morálna teológia Rovnako si môžete vybrať špecializáciu: 1) Duchovné cvičenia 1, 2 2) CVX komunity kresťanského života 3) Cirkevní otcovia 4) Vybrané kapitoly cirkevného práva 5) Aktuálnosť života púštnych otcov 6) Úvod do kresťanskej filozofie – Letný semester 7) Kresťanská mystika: ekumenická perspektíva – Letný semester 8) Otvárame dvere. Židovsko-kresťanské štúdiá na TF TU, voľný vstup Prihláste sa už do 15. septembra 2020! Viac informácií nájdete na tejto stránke: http://utv.tftu.sk/?page_id=43

 
Moja mama mala vždy rada umenie. Teraz má konečne čas. UTV nadstavbu o kresťanskom umení som jej dala ako darček.
(Dcéra: Karin M.)


Nemám čas cestovať do Bratislavy. Konečne vzdelávanie, ktoré si viem zariadiť. Videokurzy si spustím na webe, keď som voľný a keď zaspia deti. Skvelé.
(Stredoslovák: Tomáš P.)


Keď sme boli mladí, chodili sme spolu tancovať. Aj teraz chceme niekam chodiť spolu. Rozhodli sme sa študovať Sväté Písmo na UTV.
(Manželia: Mária a Jakub K.)