Štúdium online

 

Otvárame Univerzitu tretieho veku v novom akademickom roku 2020/2021

Ponúkame tieto trojročné základné vzdelávacie programy: 1) Božie slovo – vierouka 2) Liturgia a sviatosti – Aktuálny problém teológie 3) Cirkevné dejiny a morálna teológia Rovnako si môžete vybrať špecializáciu: 1) Duchovné cvičenia 1, 2 2) CVX komunity kresťanského života 3) Cirkevní otcovia 4) Vybrané kapitoly cirkevného práva 5) Aktuálnosť života púštnych otcov 6) Úvod do kresťanskej filozofie – Letný semester 7) Kresťanská mystika: ekumenická perspektíva – Letný semester 8) Otvárame dvere. Židovsko-kresťanské štúdiá na TF TU, voľný vstup Prihláste sa už do 15. septembra 2020! Viac informácií nájdete na tejto stránke: http://utv.tftu.sk/?page_id=43

 
TROJROČNÝ ZÁKLADNÝ KURZ: Sväté písmo a systematická teológia – obsahy troch ročníkov

V kurze absolvujete základný trojročný  vzdelávací program. Prejdeme s vami základnými znalosťami katolíckej náuky , užitočné pre život každého človeka. V semestroch budú po sebe nasledovať prednášky zo Svätého Písma, z fundamentálnej teológie, dogmatickej teológie, morálky a cirkevnej histórie. Tento kurz nepredpokladá žiadne predchádzajúce znalosti z katolíckej náuky. Je otvorený pre všetkých.

 

ŠPECIALIZÁCIA: II. Vatikánsky koncil a jeho uvedenie na Slovensku

utv 2vk
Kurz pozostáva z 11 prednášok rôznych odborníkov a prináša online prezentácie, ktoré reflektujú II. Vatikánsky koncil a jeho uvedenie na Slovensko.

ŠPECIALIZÁCIA: Pohľad na médiá cez teológiu - špecializácia

MEDIA

 

Sedem online prednášok podrobnejšie analyzuje média cez teológiu, televízne násilie, manipuláciu médiami, podprahové posolstvá v médiách a na druhej strane ponúkajú priestor pre témy ako história a súčasnosť médii Svätej stolice, Boh sa zjavuje človeku a využívanie nových médií v náboženskom priestore.

religionistika
Odpoveď na otázky, čo je náboženstvo, aké úlohy plní v našom živote, aké má podoby – nájdete práve prostredníctvom kurzu Religionistiky. V rámci kurzu sa pozornosť obracia k hlavným svetovým náboženstvám – Hinduizmus, Budhizmus, Judaizmus, Kresťanstvo, Islam, medzináboženskému dialógu a osobnej spiritualite. Sériu 10 prednášok spracoval doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. z Pedagogickej fakulty TU.