Štúdium online

 

Nová emailová adresa pre seminárne práce

Vypracované seminárne práce môžete posielať na adresu: utv.tftu@gmail.com. Prosím, nezabudnite uvádzať v práci meno, ročník alebo špecializáciu, ktorú absolvujete. Miroslava Fabiánová

 
Informácie o štúdiu

Ing. Miroslava Fabianová
oddelenie pre vedu a výskum TF TU
priama linka: 02/52 77 54 31

Spoluorganizátori projektuPartneri projektuSväté písmo a systematická teológia – obsahy troch ročníkov

V kurze absolvujete základný trojročný  vzdelávací program. Prejdeme s vami základnými znalosťami katolíckej náuky , užitočné pre život každého človeka. V semestroch budú po sebe nasledovať prednášky zo Svätého Písma, z fundamentálnej teológie, dogmatickej teológie, morálky a cirkevnej histórie. Tento kurz nepredpokladá žiadne predchádzajúce znalosti z katolíckej náuky. Je otvorený pre všetkých.

 

II. Vatikánsky koncil a jeho uvedenie na Slovensku - špecializácia

utv 2vk
Kurz pozostáva z 11 prednášok rôznych odborníkov a prináša online prezentácie, ktoré reflektujú II. Vatikánsky koncil a jeho uvedenie na Slovensko.

Pohľad na médiá cez teológiu - špecializácia

MEDIA

 

Sedem online prednášok podrobnejšie analyzuje média cez teológiu, televízne násilie, manipuláciu médiami, podprahové posolstvá v médiách a na druhej strane ponúkajú priestor pre témy ako história a súčasnosť médii Svätej stolice, Boh sa zjavuje človeku a využívanie nových médií v náboženskom priestore.

religionistika
Odpoveď na otázky, čo je náboženstvo, aké úlohy plní v našom živote, aké má podoby – nájdete práve prostredníctvom kurzu Religionistiky. V rámci kurzu sa pozornosť obracia k hlavným svetovým náboženstvám – Hinduizmus, Budhizmus, Judaizmus, Kresťanstvo, Islam, medzináboženskému dialógu a osobnej spiritualite. Sériu 10 prednášok spracoval doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. z Pedagogickej fakulty TU.