Študenti

 

Pokyny pre odovzdávanie semestrálnych prác

  • Prácu písať najviac v rozsahu 2 – 3 strán
  • Prácu treba podpísať a napísať zdroj – literatúru, z ktorej ste čerpali
  • Termín odovzdania práce: pre zimný semester – január
  • pre letný semester – jún
  • Spolu s prácou odovzdať aj index
  • V indexe musí byť zapísaný zoznam prednášok spolu s menami prednášajúcich

Prácu môžete odovzdať študent prezenčného štúdia:

1. prostredníctvom svojich zvolených zástupcov
2. poslať poštou na adresu: Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Kostolná 1, 814 99 Bratislava
3. nechať na vrátnici Teologickej fakulty

Študent online štúdia posiela prácu mailom na adresu: utv.tftu@gmail.com

 

Semestrálna práca obsahuje na úvodnej strane nasledovné údaje:

TRNAVSKÁ UNIVERZITA – TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

Názov semestrálnej práce

Meno:
Ročník/semester:
Prednášajúci:
/meno toho prednášajúceho, z prednášok ktorého čerpáte materiál pre svoju semestrálnu prácu/

Moja mama mala vždy rada umenie. Teraz má konečne čas. UTV nadstavbu o kresťanskom umení som jej dala ako darček.
(Dcéra: Karin M.)


Nemám čas cestovať do Bratislavy. Konečne vzdelávanie, ktoré si viem zariadiť. Videokurzy si spustím na webe, keď som voľný a keď zaspia deti. Skvelé.
(Stredoslovák: Tomáš P.)


Keď sme boli mladí, chodili sme spolu tancovať. Aj teraz chceme niekam chodiť spolu. Rozhodli sme sa študovať Sväté Písmo na UTV.
(Manželia: Mária a Jakub K.)