O univerzite tretieho veku

 

Na našej Teologickej fakulte Trnavskej univerzity poskytujeme primárne vysokoškolské štúdium v odboroch filozofia, teológia, náuka o rodine a sociálna práca so zameraním na rodinu, určené pre mladých ľudí (laikov, kňazov, rehoľníčky, rehoľníkov), ktorí sa pripravujú na profesionálnu prácu.

Tým sa však ponuka študijných programov nekončí. Myslíme aj na ľudí v zrelom veku, ktorí už majú vybudovanú kariéru v rôznych odboroch, možno sú už na dôchodku, s bohatými životnými skúsenosťami, ale stále s túžbou poznať viac, rozumieť lepšie svetu naokolo aj vnútru človeka. Práve pre takýchto ľudí je určený študijný program Univerzity tretieho veku (UTV) na našej Teologickej fakulte.

Vhodnou formou chceme sprístupniť poslucháčom také poznatky, ktoré by boli prínosom pre rozvoj ich osobnosti, pre hlbšie chápanie ich kultúrno-náboženského dedičstva, aby vedeli odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti, a tak prinášali úžitok celej spoločnosti.

Želám vám všetkým Božie požehnanie.

Doc. Miloš Lichner SJ, PhD., dekan fakulty

Moja mama mala vždy rada umenie. Teraz má konečne čas. UTV nadstavbu o kresťanskom umení som jej dala ako darček.
(Dcéra: Karin M.)


Nemám čas cestovať do Bratislavy. Konečne vzdelávanie, ktoré si viem zariadiť. Videokurzy si spustím na webe, keď som voľný a keď zaspia deti. Skvelé.
(Stredoslovák: Tomáš P.)


Keď sme boli mladí, chodili sme spolu tancovať. Aj teraz chceme niekam chodiť spolu. Rozhodli sme sa študovať Sväté Písmo na UTV.
(Manželia: Mária a Jakub K.)