O univerzite tretieho veku

 

Vážená čitateľka, vážený čitateľ týchto riadkov,

dovoľte mi týmto spôsobom vás pozdraviť z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.

Na našej Teologickej fakulte Trnavskej univerzity poskytujeme primárne vysokoškolské štúdium v odboroch filozofia, teológia, náuka o rodine a sociálna práca so zameraním na rodinu, určené pre mladých ľudí (laikov, kňazov, rehoľníčky, rehoľníkov), ktorí sa pripravujú na profesionálnu prácu. Tým sa však ponuka študijných programov nekončí. Myslíme aj na ľudí v zrelom veku, ktorí už majú vybudovanú kariéru v rôznych odboroch, možno sú už na dôchodku, s bohatými životnými skúsenosťami, ale stále s túžbou poznať viac, rozumieť lepšie svetu naokolo aj vnútru človeka. Práve pre takýchto ľudí je určený študijný program Univerzity tretieho veku (UTV) na našej Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave a na našom detašovanom vedeckom pracovisku Centre Spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach (CSVZ) v Košiciach. Vhodnou formou chceme sprístupniť poslucháčom také poznatky, ktoré by boli prínosom pre rozvoj ich osobnosti, pre hlbšie chápanie ich kultúrno-náboženského dedičstva, aby vedeli odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti, a tak prinášali úžitok celej spoločnosti.

Súčasní, ako aj bývalí absolventi UTV viackrát prejavili neutíchajúci záujem o toto štúdium. Rozhodli sme sa preto rozšíriť formu UTV o špecializácie, ktorými je možné predĺžiť si štúdium až na šesť rokov. Ponúkame tieto nové tematické okruhy : Kresťanské umenie, Patristická a stredoveká kresťanská literatúra a Východná kresťanská spiritualita.

Záujemcovia na celom Slovensku budú mať od októbra 2012 unikátnu možnosť študovať na Univerzite tretieho veku priamo z pohodlia domova. Stane sa tak vďaka vysielaniu prednášok vzdelávacieho programu „Sväté písmo a systematická teológia“ v TV LUX. Prvýkrát na Slovensku tak môžu na Univerzite tretieho veku študovať aj tí, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu navštevovať prednášky osobne.

Želám vám všetkým Božieho požehnania.
ThLic. Miloš Lichner SJ, Docteur en théologie

Moja mama mala vždy rada umenie. Teraz má konečne čas. UTV nadstavbu o kresťanskom umení som jej dala ako darček.
(Dcéra: Karin M.)


Nemám čas cestovať do Bratislavy. Konečne vzdelávanie, ktoré si viem zariadiť. Videokurzy si spustím na webe, keď som voľný a keď zaspia deti. Skvelé.
(Stredoslovák: Tomáš P.)


Keď sme boli mladí, chodili sme spolu tancovať. Aj teraz chceme niekam chodiť spolu. Rozhodli sme sa študovať Sväté Písmo na UTV.
(Manželia: Mária a Jakub K.)

 

 

Otvorenie akademického roku