Informácie pre uchádzačov

 

 

Formuláre prihlášok

Platba za online štúdium

Vzhľadom k tomu, že sa ekonomické údaje spracúvajú novým informačným systémom, prosíme Vás, aby ste poplatok 35€ na jeden akademický rok zaplatili šekom na účet, poštovou poukážkou alebo prevodom v banke. Potvrdenie o zaplatení pošlite mailom na kontaktnú adresu.

Číslo účtu: 7000241236/8180

IBAN: SK 13 8180 0000 0070 00241236

Variabilný symbol: 7104000600

Špecifický symbol: 49906

Konštantný symbol: 0308

Do správy pre prijímateľa napíšte: Vaše meno – UTV – online štúdium

Moja mama mala vždy rada umenie. Teraz má konečne čas. UTV nadstavbu o kresťanskom umení som jej dala ako darček.
(Dcéra: Karin M.)


Nemám čas cestovať do Bratislavy. Konečne vzdelávanie, ktoré si viem zariadiť. Videokurzy si spustím na webe, keď som voľný a keď zaspia deti. Skvelé.
(Stredoslovák: Tomáš P.)


Keď sme boli mladí, chodili sme spolu tancovať. Aj teraz chceme niekam chodiť spolu. Rozhodli sme sa študovať Sväté Písmo na UTV.
(Manželia: Mária a Jakub K.)