Domovská stránka » Oznamy

 
 

Oznamy

 
 

Zmeny na stránke

Vážení poslucháči on-line štúdia UTV, ako ste si už stihli všimnúť, stránka UTV prešla od svojho založenia mnohými zmenami.  Sú dôsledkom hľadania tej najoptimálnejšej verzie, ktorá by vám sprístupnila prednášky a zároveň uľahčila prácu s počítačom. V akademickom roku 2016/2017 sme sa rozhodli, že vám po registrácii sprístupníme všetky prednášky, aby sme […]

 

Sväté písmo a systematická teológia

1. ročník – zimný semester 1. ročník – letný semester   2. ročník – zimný semester 2. ročník – letný semester   3. ročník – zimný semester 3. ročník – letný semester

 

Druhý vatikánsky koncil a jeho uvedenie na Slovensku

1. prednáška: Príchod a realizácia Druhého vatikánskeho koncilu na Slovensko prednáša Prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, PhD.   2. prednáška: Ideologický záujem KSČ o Druhý vatikánsky koncil prednáša prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD   3. prednáška: Laici v dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu prednáša Mons. Marián Gavenda   4. prednáška: […]

 

Religionistika

1. Náboženstvo pojem a fenomén 2. Zmena náboženskej paradigmy súčasnosti 3. Nové náboženské hnutia a sekty 4. Hinduizmus 5. Budhizmus 6. Judaizmus 7. Kresťanstvo 8. Islam 9. Medzináboženský dialóg 10. Osobná spiritualita ako médium medzináboženských vzťahov

 

Pohľad na médiá cez teológiu

1. prednáška: Televízne násilie prednáša Juraj Drobný   2. prednáška: Média a manipulácia prednáša CSLic. Jozef Kováčik   3. prednáška: Využívanie nových médii v náboženskom priestore prednáša Imrich Gazda, PhD. text   4. prednáška: Podprahové posolstvá v médiách a reklame prednáša CSLic. Jozef Kováčik   5. prednáška: Boh sa zjavuje […]