Domovská stránka » Špecializácie

 
 

Špecializácie

 
 

Východná kresťanská spiritualita

zimný semester – utorok 15:05 Dátum   Názov prednášky Meno učiteľa 04. 10. 2016   Prehľad východných cirkví, tradícií a obradov    Škoviera, Andrej   11. 10. 2016   Dejiny východných cirkví (výber)   Škoviera, Andrej 18. 10. 2016   Dejiny východných cirkví II. (snahy o obnovenie jednoty)   Škoviera, Andrej […]

 

Patristická a stredoveká kresťanská literatúra

zimný semester – pondelok 15:05 Dátum   Názov prednášky Meno učiteľa 03. 10. 2016   Všeobecný úvod do antickej a ranokresťanskej literatúry   Lichner Miloš 10. 10. 2016   Výber z najstaršej mučeníckej literatúry    Lichner Miloš 24. 10. 2016   Klement Rímsky    Lichner Miloš 31. 10. 2016   Hermasov pastier […]

 

Islam – viera, kultúra a náboženstvo

zimný a letný semester – streda 15:05 Dátum   Názov prednášky   Meno učiteľa   12. 10. 2016   Islam – viera a náboženstvo     Dojčár, Martin   16. 11. 2016   Muhammad – náboženský prorok a politický vodca   Dojčár, Martin   14. 12. 2016   Dejiny islamu   Dojčár, […]

 

Duchovné cvičenia v každodennom živote

zimný semester – pondelok 14:30 Dátum   Názov prednášky   Meno učiteľa   03. 10. 2016   Úvod do duchovných cvičení   Ďurica Ján   10. 10. 2016   Fundament duchovných cvičení   Ďurica Ján 17. 10. 2016   Týždeň prvý   Ďurica Ján 24. 10. 2016   Týždeň prvý […]

 

Druhý vatikánsky koncil pre život farského spoločenstva

zimný semester – piatok 15:05 Dátum   Názov prednášky   Meno učiteľa   07.10.2016   Tajomstvo cirkvi  LG 1-8   Lichner, Miloš 14.10.2016   Boží ľud  LG 9-17   Lichner, Miloš 21.10.2016   Laici v Cirkvi  LG 30-38   Lichner, Miloš 28.10.2016   Všeobecné povolanie ku svätosti  LG 39-42   Lichner, […]

 

Pohľad na médiá cez teológiu

Pre vstup musíte byť prihlásený na tento kurz a taktiež prihlásený do systému. Ak ste prihlásený na tento kurz a napriek tomu sa Vám nič nezobrazuje, vráťte sa o jedno späť a prihláste sa do systému.