Domovská stránka » Špecializácie » Východná kresťanská spiritualita

 
 

Východná kresťanská spiritualita

 
 

zimný semester – utorok 15:05

Dátum

 

Názov prednášky Meno učiteľa
04. 10. 2016

 

Prehľad východných cirkví, tradícií a obradov 

 

Škoviera, Andrej

 

11. 10. 2016

 

Dejiny východných cirkví (výber)

 

Škoviera, Andrej
18. 10. 2016

 

Dejiny východných cirkví II. (snahy o obnovenie jednoty)

 

Škoviera, Andrej
25. 10. 2016

 

Východné katolícke cirkvi, ich postavenie a poslanie

 

Škoviera, Andrej
08. 11. 2016

 

Dejiny gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi na Slovensku

 

Škoviera, Andrej
15. 11. 2016

 

Pramene východnej teológie a spirituality + Základné črty a špecifiká východnej teológie I. 

 

Škoviera, Andrej
22. 11. 2016

 

Základné črty a špecifiká východnej teológie II.

 

Škoviera, Andrej
29. 11. 2016

 

Modlitba na kresťanskom Východe I.

 

Škoviera, Andrej
06. 12. 2016

 

Modlitba na kresťanskom Východe II. (časoslov – denný okruh)

 

Škoviera, Andrej
13. 12. 2016

 

Liturgický rok + Týždenný okruh bohoslužieb 

 

Škoviera, Andrej

letný semester – utorok 15:05

Dátum

 

Názov prednášky

 

Meno učiteľa

 

21. 02. 2017

 

Akatist, paraklis a mariánska úcta na Východe

 

Škoviera, Andrej
28. 02. 2017

 

Veľký pôst, Veľký kánon, modlitba sv. Efréma Sýrskeho

 

Škoviera, Andrej
07. 03. 2017

 

Veľký pôst (pokračovanie), liturgia vopred posvätených darov + Veľký týždeň

 

Škoviera, Andrej
14. 03. 2017

 

Hesychazmus, Filokalia, Ježišova modlitba

 

Škoviera, Andrej
21. 03. 2017

 

Asketika – logismoi (8 zlých myšlienok), cnosti, duchovné rozlišovanie

 

Škoviera, Andrej
28. 03. 2017

 

Byzantská architektúra, teológia ikony, ikonostas, cirkevná hudba

 

Škoviera, Andrej
04. 04. 2017

 

Liturgia sv. Jána Zlatoústeho + Pascha (Veľká noc)

 

Škoviera, Andrej
25. 04. 2017

 

Liturgia sv. Bazila Veľkého

 

Škoviera, Andrej
02. 05. 2017

 

Východné mníšstvo + Cirkevné právo

 

Škoviera, Andrej
09. 05. 2017

 

Ekumenizmus – v minulosti, súčasnosti, budúcnosti

 

Škoviera, Andrej

Verzia pre tlač: PDF

Počet zobrazení: 578
 

Žiadne komentáre