2. ročník zimný semester

Vrátiť sa na kartu študenta
 
 

1. prednáška: Pojem a podstata sviatosti

prednáša ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.

 

2. prednáška: Svätá omša. Aktívna účasť laikov na svätej omši

prednáša doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD.

 

3. prednáška: Sviatosť birmovania

prednáša Pavol Grch SDB

 

4. prednáška: Eucharistia 

prednáša mons. Jozef Haľko

 

5. prednáška: Sviatosť manželstva. Sväteniny a ľudová zbožnosť

prednáša ThDr. ThLic. Ľubomíra Cehuľová MPH

 

6. prednáška: Sviatosť zmierenia

prednáša Vladimír Juhás

 

7. prednáška: Sviatosť krstu

prednáša doc. ThDr. Andrej Filipek, SJ, PhD.

 

8. prednáška: Sviatosť posvätného stavu

prednáša Mgr. Vlastimil Dufka SJ, PhD.

 

9. prednáška: Pomazanie chorých

prednáša doc. ThDr. Andrej Filipek, SJ, PhD.

 

10. prednáška: Ruženec. Úcta k Božiemu milosrdenstvu

prednáša ThDr. ThLic. Ľubomíra Cehuľová MPH

 

Počet zobrazení: 1 291
 

Žiadne komentáre