2. ročník letný semester

Vrátiť sa na kartu študenta
 
 

1. prednáška: Cirkev ako jednotou Najsvätejšej Trojice zhromaždený ľud

prednáša ThLic. Zdeno Pupík, PhD.

 

2. prednáška: Mária a Cirkev

prednáša ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.

 

3. prednáška: Spôsoby modlitby podľa sv. Ignáca z Loyoly

prednáša prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.

 

4. prednáška: Teológia cirkevných hnutí

prednáša doc. ThDr. Jozef Kyselica SJ, PhD.

 

5. prednáška: Rozlišovanie duchov podľa sv. Ignáca 

prednáša prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.

 

6. prednáška: Pastoračný program do nového tisícročia/Ján Pavol II./1. časť

prednáša ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD.

 

7. prednáška: Pastoračný program do nového tisícročia/Ján Pavol II./2. časť

prednáša ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD.

 

8. prednáška: Spiritualita spoločenstva

prednáša ThLic. Ján Buc

 

9. prednáška: Úlohy seniorov podľa cirkevných dokumentov/1. časť

prednáša ThDr. ThLic. Ľubomíra Cehuľová MPH

 

10. prednáška: Úlohy seniorov podľa cirkevných dokumentov/2. časť

prednáša ThDr. ThLic. Ľubomíra Cehuľová MPH

 

Počet zobrazení: 1 291
 

Žiadne komentáre