3. ročník zimný semester

Vrátiť sa na kartu študenta
 
 

1. prednáška: Morálna teológia: ciele, vývoj a pramene

prednáša ThDr. Ing. Milan Urbančok SDB

 

2. prednáška: Zákon a svedomie

prednáša ThDr. Ing. Milan Urbančok SDB

 

3. prednáška: Ľudský skutok a skutok človeka

prednáša ThDr. Ing. Milan Urbančok SDB

 

4. prednáška: Áno a nie povedané Bohu

prednáša ThLic. Mgr. Roman Seko

 

5. prednáška: Teórie hriechu a sviatosť zmierenia

prednáša  ThLic. Mgr. Roman Seko

 

6. prednáška: Dekalóg

prednáša ThDr. Ing. Milan Urbančok SDB

 

7. prednáška: 4.-6. Božie prikázanie

prednáša  ThDr. Ing. Milan Urbančok SDB

 

8. prednáška: 7.-10. Božie prikázanie

prednáša ThDr. ThLic. Ľubomíra Cehuľová MPH

 

9. prednáška: Nasledovanie Krista ako základ a súhrn kresťanského živovta

prednáša ThDr. ThLic. Ľubomíra Cehuľová MPH

 

10. prednáška: Staroba ako morálna úloha

prednáša ThDr. ThLic. Ľubomíra Cehuľová MPH

 

Počet zobrazení: 1 485
 

Žiadne komentáre