3. ročník letný semester

Vrátiť sa na kartu študenta
 
 

1. prednáška: Vznik Cirkvi – po Konštantína Veľkého

prednáša prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.

2. prednáška: Boj o čistotu viery a zbožnosť

prednáša prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.

 

3. prednáška: Šírenie viery, pokresťančenie Germánov a Slovanov

prednáša prof. ThDr. Cyril Hašim, PhD.

 

4. prednáška: Pápežská a svetská moc v stredoveku

prednáša prof. ThDr. Juraj Dolinský SJ, PhD.

 

5. prednáška: Schizma a reformácia

prednáša prof. ThDr. Cyril Hašim, PhD.

 

6. prednáška: Túžba po opravdivom kresťanstve

prednáša  prof. ThDr. Juraj Dolinský SJ, PhD.

 

7. prednáška: Osvietenstvo a francúzska revolúcia

prednáša prof. ThDr. Juraj Dolinský SJ, PhD.

 

8. prednáška: Cirkev a tzv. mierové hnutie kňazov v rokoch 1949 až 1989

prednáša mons. Jozef Haľko

 

9. prednáška: Dejiny Katolíckej cirkvi 1918-1945

prednáša prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

 

10. prednáška: Dejiny Katolíckej cirkvi 1945-1989

prednáša prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

 

Počet zobrazení: 1 323
 

Žiadne komentáre