1. ročník letný semester

Vrátiť sa na kartu študenta
 
 

1. prednáška: Cesty k poznaniu Boha

prednáša Ing. Mária Spišiaková, PhD.

text

prezentácia

literatúra

 

2. prednáška: Religiozita ľudí na Slovensku

prednáša Dr. theol. Jozef Žuffa, PhD.

prezentácia

 

3. prednáška: Boh Otec. Stvorenie /Kreatológia Katolíckej cirkvi

prednáša prof. ThDr. Anton Adam, PhD.

text

prezentácia

 

4. prednáška: Osoba Ježiša Krista

prednáša doc.ThDr. Andrej Filipek, PhD.

 

5. prednáška: Vykupiteľská smrť a Vzkriesenie Ježiša Krista

prednáša prof. ThDr. Anton Adam, PhD.

 

6. prednáška: Mária, Ježišova Matka

prednáša ThDr. ThLic. Ľubomíra Cehuľová MPH

text

prezentácia

 

7. prednáška: Duch Svätý

prednáša ThDr. Ján Buc

 

8. prednáška: Cirkev

prednáša ThLic. Anton Ziolkovký, PhD.

prezentácia

9. prednáška: Vnútorný život Boží

prednáša ThLic. Anton Ziolkovký, PhD.

 
10. prednáška: Eschatológia

prednáša Peter Bujko SJ

 

Počet zobrazení: 1 408
 

Žiadne komentáre